Diagnoza, terapia, wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (do 24 r.ż.):

 • zaburzenia lękowe, tj. fobia społeczna, fobia prosta, zaburzenia lekowe uogólnione mutyzm wybiórczy),
 • zaburzenia depresyjne i obniżenie nastroju, 
 • zachowania autoagresywne, samookaleczenia,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • tiki,
 • ADHD,
 • zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzenia odżywiania, tj. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się,
 • niska samoocena i obniżone poczucie własnej wartości, 
 • zaburzenia adaptacyjne, trudne sytuacje życiowe,
 • odmowa chodzenia do szkoły lub przedszkola, 
 • zaburzenia regulacji emocji,
 • nadmierny stres, zaburzenia snu. 

Konsultacje dla rodziców i opiekunów, którzy:

 • chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze, 
 • stosują niespójne metody wychowawcze i nie mogą się w tej kwestii między sobą porozumieć
 • odczuwają obawy związane z rozwojem lub zachowaniem dziecka,
 • zastanawiają się jak wesprzeć dziecko w trudnej sytuacji życiowej (rozwód, żałoba, utrata, nagła zmiana)
 • potrzebują wsparcia w przypadku dziecięcych napadów lęku, wybuchów złości, odmowy chodzenia do szkoły lub przedszkola,
 • pragną efektywnie wspierać dziecko mierzące się z problemami,
 • mają trudności w radzeniu sobie w momencie kryzysów rozwojowych ich dzieci (bunt dwulatka, okres dojrzewania),
 • próbują porozumieć się ze swoim nastolatkiem,
 • chcą poznać i lepiej zrozumieć potrzeby emocjonalne dziecka.

Wsparcie placówek edukacyjnych

 • konsultacje z nauczycielami i pedagogami dotyczące bieżących spraw uczniów.
 • zajęcia indywidualne i poradnictwo psychologiczne dla uczniów 
 • przeprowadzanie warsztatów dla uczniów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.
 • prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w klasie lub grupie. 


Zapisz się na konsultację