Diagnoza, terapia, wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (do 24 r.ż.):

 • Zaburzenia lękowe, tj. fobia społeczna, fobia prosta, zaburzenie lekowe uogólnione, mutyzm wybiórczy.
 • Zaburzenia depresyjne i obniżenie nastroju.
 • Zachowania autoagresywne, samookaleczenia.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
 • Tiki.
 • ADHD.
 • Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
 • Zaburzenia odżywiania, tj. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.
 • Niska samoocena i obniżone poczucie własnej wartości.
 • Zaburzenia adaptacyjne, trudne sytuacje życiowe.
 • Odmowa chodzenia do szkoły lub przedszkola.
 • Zaburzenia regulacji emocji.
 • Nadmierny stres, zaburzenia snu.
 

Konsultacje dla rodziców i opiekunów, którzy:

 • Chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze.
 • Stosują niespójne metody wychowawcze i nie mogą się w tej kwestii między sobą porozumieć.
 • Odczuwają obawy związane z rozwojem lub zachowaniem dziecka.
 • Zastanawiają się jak wesprzeć dziecko w trudnej sytuacji życiowej (rozwód, żałoba, utrata, nagła zmiana).
 • Potrzebują wsparcia w przypadku dziecięcych napadów lęku, wybuchów złości, odmowy chodzenia do szkoły lub przedszkola.
 • Pragną efektywnie wspierać dziecko mierzące się z problemami.
 • Mają trudności w radzeniu sobie w momencie kryzysów rozwojowych ich dzieci (bunt dwulatka, okres dojrzewania.
 • Próbują porozumieć się ze swoim nastolatkiem.
 • Chcą poznać i lepiej zrozumieć potrzeby emocjonalne dziecka.
 

Wsparcie placówek edukacyjnych

 • Konsultacje z nauczycielami i pedagogami dotyczące bieżących spraw uczniów.
 • Zajęcia indywidualne i poradnictwo psychologiczne dla uczniów.
 • Przeprowadzanie warsztatów dla uczniów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.
 • Prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w klasie lub grupie.