UG_logo_pion_studio_spectro_gdansk
Screenshot at May 29 08-43-17
Screenshot at May 29 08-43-26
Screenshot at May 29 08-43-04
Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie uzyskując tytuł magistra psychologii (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015r.
Posiadam tytuł Praktyka Metody Kids’ Skills – Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie dumny! oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejetności Społecznych (Laboratirium Edukacji i Terapii SR, Warszawa 2016r.)
Zrealizowałam specjalistyczne, półtoraroczne szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (Poza Schematami, Warszawa, 2021r.)
Doskonalę umięjętności psychoterapeutyczne w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej „Crescentia” w Warszawie
Pracuję pod stałą superwizją.

Pozostałe kursy i szkolenia

  • Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera  dla Dzieci WISC®-V-szkolenie
  • Mutyzm wybiórczy, podstawy teoretyczne, diagnoza. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – szkolenie,
  • Terapia akceptacji i zaangażowania w poradni i szkolnej codzienności - szkolenie,
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 - uprawnienia diagnostyczne, 
  • Terapia EEG-Biofeedback I stopień – szkolenie specjalistyczne,
  • Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera– III-stopniowy kurs terapii behawioralnej, 
  • szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej : Interwencja kryzysowa – specyfika oraz model pracy; Nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie; Praca z klientem suicydalnym; Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, formy pomocy rodzinie; Przemoc wobec dzieci – diagnoza zjawiska oraz strategie pomocy.